Viac ako záľuba

    Väčšina ľudí si myslí, že IT odborníci, či už hardveristi, alebo programátori, sú nejakým spôsobom iní a vôbec ich nechápu. A majú pravdu, sme iní! Smile Pre nás totiž naša profesia nie je len zamestnaním, ale zároveň koníčkom, poslaním, či dokonca životným štýlom. Preto som sa rozhodol venovať jednu sekciu svojho webu práve nám, IT-čkárom, ktorým nikto nerozumie. Smile